Järnvägens Bågskytteförening
Medlemsavgift

Familj (alla i familjen) 1000kr
Senior (21år och äldre) 600kr
Ungdom (Upp till 20år) 350kr
Stödmedlem 200kr


Blankett för betalning av medlemsavgiften 2020 finns att ladda ner som Excel-fil här!