Järnvägens Bågskytteförening
Aktiviteter

2018-10-07 Värmlandsserien 1 Fagerås kl.10
2018-10-09 Styrelsemöte Tomta.18.00
2018-10-21 Värmlandsserien 2 Karlskoga kl.10
2018-11-11 Värmlandsserien 3 Karlskoga kl.10
2018-12-09 Värmlandsserien 4 Fagerås kl.10
2018-12-15 Tomtaträffen Tomta
2018-12-22 Lokalen bokad Tomta. Hela dagen
2019-01-20 Värmlandsserien 5 Fagerås kl.10
2019-02-03 Värmlandsserien 6 Fagerås kl.10
2019-02-17 Värmlandsserien 7 Karlskoga kl.10
2019-03-03 Värmlandsserien 8